Sectional Warping machine Model SWS 878
23 Tháng Sáu, 2015
Jacquard: 100% Cotton (30×55) cm
1 Tháng Mười Hai, 2015
Hiện tất cả

Máy mắc phân băng ký hiệu GA163


Danh mục: .